Pięć sił wg Portera. Przeszkody i potencjał rynkowy.


Analiza potencjału rynku

Analiza potencjału rynku

Wstęp

Jeśli wiesz, kim jest Twój klient, to kolejnym etapem weryfikacji pomysłu na biznes jest sprawdzenie potencjału rynku.

Dostęp do danych

Wyszczególnienie konkretnych cech klienta pozwala precyzyjnie oszacować docelowy rynek na podstawie ilościowych danych.

Wybór rynku docelowego

Wybór klienta i rynku ma dalekosiężne skutki, które możesz odczuć dopiero w trakcie prowadzenia biznesu.

Metoda 5 sił Portera

Badając potencjał rynku, warto skorzystać z metody pięciu sił Portera, która wskazuje ryzyka warte przeanalizowania.

Analiza konkurencji

Analizując konkurencję skorzystaj z dostępnych materiałów, czyli raportów, prezentacji, zestawień, artykułów prasowych, informacji opublikowanych na portalach branżowych oraz na stronach firmowych.

Bariery wejścia

Na potencjał rynku wpływ mają również bariery wejścia, którym trzeba sprostać.

Lejek sprzedaży

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Twoje założenia dotyczące pozyskiwania klientów będą zbyt optymistyczne. Dlatego pamiętaj o mechanizmie lejka sprzedażowego podczas oszacowania potencjału rynku.


Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Jeśli chcę rozwinąć swój biznes, muszę wiedzieć, kim jest mój klient. Następnie muszę zbadać potencjał rynku, czyli liczbę moich klientów docelowych. Mogę skorzystać z metody 5 sił Portera, aby poznać atrakcyjność sektora i jego strukturę. Istnieje wiele narzędzi, takich jak TradeWatch, Szpiegomat.pl czy Expandica, które pomogą mi oszacować potencjał rynku. Muszę również dokładnie przeanalizować konkurencję i bariery wejścia na rynek. Będę musiał pamiętać o mechanizmie lejka sprzedażowego, żeby moje założenia dotyczące pozyskiwania klientów były realistyczne.
Jakie organizacje specjalizują się w badaniach rynku w Polsce?

Jakie narzędzia możesz wykorzystać do oszacowania potencjału rynku e-commerce?

Dlaczego analiza konkurencji jest ważna przy opracowywaniu koncepcji biznesowej?

Jakie bariery wejścia na rynek mogą utrudnić rozpoczęcie działalności?

Jakiej liczby klientów należy się skontaktować, aby uzyskać pożądane wyniki w ramach lejka sprzedaży?

Originally posted 2023-12-23 13:21:27.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.