Złoty znowu spadł względem głównych walut.

Analiza zmian wartości złotego względem głównych walut

Złoty w poniedziałek po godz. 17.40 stracił do euro, amerykańskiego dolara oraz w stosunku do franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,34 zł, dolar prawie 4,05 zł, a frank 4,64 zł.

Zmiana wartości złotego w stosunku do głównych walut
Polska waluta w poniedziałek staniała w stosunku do euro o 0,75 proc. Euro było wyceniane na 4,34 zł. Złoty osłabił się też w stosunku do dolara o 1,28 proc., za który płacono ok. 4,05 zł. Kurs złotego spadł również wobec franka szwajcarskiego o 0,74 proc. Frank kosztował 4,64 zł.

Reakcja złotego na rynku walutowym
Złoty w poniedziałek po godzinie 7. tracił do głównych walut. W stosunku do euro 0,31 proc., w stosunku do dolara 0,33 proc., a do franka 0,22 proc. Euro kosztowało nieco ponad 4,32 zł, dolar 4 zł, a frank ponad 4,62 zł.

Analiza obrazująca zmianę wartości złotego
Brak informacji dotyczących wartości złotego nie pozwala na pełną analizę aktualnych zmian na rynku walutowym.

Zamów newsletter z najlepszymi tekstami portalu WNP
Najciekawsze i najlepsze teksty portalu WNP można otrzymać, zamawiając newsletter.

Strefa premium na portalu WNP
Strefa premium na portalu WNP oferuje dodatkowe treści i informacje dla subskrybentów.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Poniedziałkowy kurs złotego spadł w stosunku do euro, dolara oraz franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,34 zł, dolar prawie 4,05 zł, a frank 4,64 zł. Stosunek złotego do euro osłabił się o 0,75 proc., do dolara o 1,28 proc., a do franka o 0,74 proc. Po godzinie 7 rano, złoty nadal tracił wartość w stosunku do głównych walut, osłabiając się o 0,31 proc. do euro, 0,33 proc. do dolara i 0,22 proc. do franka. Euro kosztowało nieco ponad 4,32 zł, dolar 4 zł, a frank ponad 4,62 zł.
1. W jaki sposób spadł kurs złotego w stosunku do euro?
– Polska waluta w poniedziałek staniała w stosunku do euro o 0,75 proc. Euro było wyceniane na 4,34 zł.

2. Jakim procentem osłabił się złoty w stosunku do dolara?
– Złoty osłabił się w stosunku do dolara o 1,28 proc., za którego płacono ok. 4,05 zł.

3. Jakie waluty były wymienione w artykule?
– W artykule wymieniono euro, amerykański dolar oraz franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,34 zł, dolar prawie 4,05 zł, a frank 4,64 zł.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.