W biznesowych relacjach z władzą zrodziła się nadzieja.

Analiza instytucji odpowiedzialnych za kontakt z biznesem w Polsce

Jesteśmy zdroworozsądkowi, wiemy że zmiany nie nastąpią w noc

W artykule przedstawiono optymistyczne podejście przedstawicieli biznesu w Polsce do nadchodzących miesięcy. Zdaniem Wojciecha Kostrzewy, prezesa Polskiej Rady Biznesu, istnieje większa nadzieja na to, że władza, rząd i samorząd zaczną traktować biznes jak przyjaciela, a nie wroga. Rozwijająca się atmosfera w kraju daje przedsiębiorcom większą nadzieję na zmniejszenie ilości otwartych sporów, zarówno w Polsce, jak i z sąsiadami.

Kostrzewa podkreślił jednak, że zmiany nie nastąpią w krótkim czasie, a proces ten będzie wymagał cierpliwości. Pozytywnie ocenił dialog i zmianę nastawienia w Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, co według niego było zapomniane przez ostatnich osiem lat. Zmiany legislacyjne z pewnością będą kolejnym krokiem, który wspomoże rozwój biznesu.

Szukanie problemów, ich weryfikacja i próba naprawy

Piotr Kamiński, skarbnik i wiceprezes ds. finansowych Pracodawców RP, również wyraził pozytywne nastawienie do zmian w relacjach państwo-biznes. Podkreślił, że państwo powinno wyznaczać ramy funkcjonowania biznesu i szukać rozwiązań w dialogu z przedstawicielami sektora prywatnego. Zaznaczył, że państwo powinno oddziaływać na gospodarkę z zasadą „nie szkodzić”, co zwiększy zaufanie przedsiębiorców oraz pozytywnie wpłynie na ich rozwój.

Atmosferą nie da się spłacić rat leasingowych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Adam Krzysztof Abramowicz, zwrócił uwagę na to, że atmosfera w kraju może być istotna, ale nie może rozwiązać wszystkich problemów finansowych przedsiębiorców. Apelował o przyspieszenie prac nad zmianami, które nie będą utrudniały prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w kontekście wprowadzonych zmian przez Polski Ład.

Podsumowując, artykuł przedstawia optymistyczne podejście przedstawicieli biznesu w Polsce, którzy oczekują zmiany nastawienia władz państwowych oraz pozytywne wzajemne relacje, które przyczynią się do uproszczenia funkcjonowania biznesu w kraju. Jednakże, zdają sobie sprawę z tego, że zmiany te będą wymagały czasu oraz wysiłku.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Patrząc na szerszą perspektywę rozwoju działalności biznesowej w Polsce, widać zmianę atmosfery optymizmu i nadziei wśród przedstawicieli biznesu. Wciąż jest wiele do zrobienia, ale możemy zacząć od zmiany nastawienia i oczekujemy, że rząd również będzie otwarty na dialog. Ważne jest, aby państwo wyznaczało ramy dla biznesu, ale nie kontrolowało jego działalności zbyt ściśle. Pozytywną zmianę w tym kontekście widzimy już teraz, jednak zmiany legislacyjne też są konieczne, aby wspierać przedsiębiorców. Wreszcie, nie można zapominać, że dobra atmosfera nie spłaci rat leasingowych czy składek na ZUS, ale ważna jest dla prowadzenia biznesu. Mamy nadzieję, że prace nad zmianami będą przyspieszone, a przyrzeczenia wyborcze zostaną spełnione.
Pytania:
1. Jakie zmiany oczekują przedstawiciele biznesu od rządu?
2. Jakie są oczekiwania co do zmian atmosfery w biznesie?
3. Czego dotyczyła dyskusja podczas sesji „Prawo, biznes, gospodarka” w ramach EEC Trends?

Odpowiedzi:
1. Przedstawiciele biznesu oczekują zmiany nastawienia rządu oraz wyznaczenia ram funkcjonowania biznesu.
2. Oczekują zmniejszenia kontroli nad działalnością biznesu i lepszej atmosfery dla prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Dyskusja podczas sesji „Prawo, biznes, gospodarka” dotyczyła zmian atmosfery w biznesie, oczekiwań wobec rządu oraz naprawy zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.