W 2023 r. w Polsce doszło do 350 transakcji fuzji i przejęć.

Analiza rynku fuzji i przejęć w Polsce w 2023 r.

W ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszyła się branża TMT
Autorzy raportu zwracają uwagę na wzrost aktywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w minionym roku
Perturbacje polityczne nie wpłynęły na rynek fuzji i przejęć
Inwestorzy branżowi nadal w czołówce transakcji
Do łask wracają spółki produkcyjne, nieruchomościowe czy budowlane

Rozwój rynku fuzji i przejęć w Polsce

Raport Grant Thornton wykazuje, że branża TMT (technologie, media i komunikacja) była najbardziej aktywna w minionym roku z 85 transakcjami zrealizowanymi w tym sektorze. W 2023 roku zaobserwowano również zwiększoną aktywność funduszy inwestycyjnych, które szczególnie interesowały się mniejszymi transakcjami. Co istotne, analiza rynku fuzji i przejęć w Polsce wykazała, że pomimo istotnych zawirowań geopolitycznych, inwestorzy nadal przejawiają aktywność na rynku M&A, co świadczy o rosnącym znaczeniu strategicznym polskich przedsiębiorstw w Europie.

Trend wzrostowy na rynku fuzji i przejęć

Eksperci raport Grant Thornton przewidują utrzymanie trendu wzrostowego na rynku fuzji i przejęć w kolejnych latach. Wynika to m.in. z rosnącej dojrzałości gospodarki oraz coraz większego zainteresowania zagranicznych inwestorów polskim rynkiem. Ponadto, obserwuje się znaczące zainteresowanie branżami takimi jak produkcyjna, nieruchomościowa czy budowlana. Wskazuje to na zmianę kierunku zainteresowań inwestorów w Polsce.

Niezależność sytuacji politycznej od rozwoju rynku fuzji i przejęć

Warto zauważyć, że raport Grant Thornton podkreśla, że perturbacje polityczne nie wpłynęły na rynek fuzji i przejęć. Jest to ważne spostrzeżenie, które świadczy o stabilności sektora inwestycji na tle zmieniającej się sytuacji politycznej na świecie.

Podsumowanie

Analiza rynku fuzji i przejęć w Polsce w 2023 roku przeprowadzona przez Grant Thornton wskazuje na rosnącą aktywność inwestorów, zwłaszcza w branży TMT, oraz utrzymanie trendu wzrostowego na rynku. Mimo perturbacji politycznych, zainteresowanie inwestycjami w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Źródło:
Grant Thornton. „Rynek fuzji i przejęć w Polsce. Raport 2023”. Dostępny online: https://www.wnp.pl/finanse/konflikty-polityczne-zagrazaja-ratingowi-polski,801945.html

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Według raportu Grant Thornton, w 2023 roku na rynku fuzji i przejęć w Polsce zarejestrowano 350 transakcji, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Największym zainteresowaniem cieszyła się branża TMT. Pomimo istotnych zawirowań geopolitycznych, takich jak wojna za wschodnią granicą, wzrosty na rynku fuzji i przejęć w Polsce nadal mają miejsce. Fundusze inwestycyjne zwiększyły swoją aktywność, a inwestorzy branżowi stanowili zdecydowaną większość podmiotów dokonujących zakupów. Największym zainteresowaniem cieszyła się branża TMT, a kolejno produkty konsumenckie oraz medycyna i biotechnologia. Spółki produkcyjne, nieruchomościowe oraz budowlane również wracają do łask inwestorów. Perspektywy na przyszłość są obiecujące, ze względu na rosnącą dojrzałość gospodarki oraz postępujące problemy z brakiem sukcesji.
Jaki był ogólny trend na rynku fuzji i przejęć w Polsce w 2023 roku?

– W 2023 roku odnotowano 350 transakcji, co było wynikiem lepszym niż w roku poprzednim, i oznacza wzrost aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce.

Która branża była najaktywniejsza w dziedzinie fuzji i przejęć w Polsce?

– Najaktywniejsza branża w dziedzinie fuzji i przejęć w Polsce była branża TMT (technologie, media i komunikacja).

Jakie były przewidywania dla krajowego rynku fuzji i przejęć w kolejnych latach?

– Przewidywano utrzymanie trendu wzrostowego na krajowym rynku fuzji i przejęć, ze względu na rosnącą dojrzałość gospodarki, postępujące problemy z brakiem sukcesji oraz coraz szersze grono zagranicznych inwestorów uwzględniających transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku w strategii swojego rozwoju.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.