Ulgi podatkowe to beznadziejne. Inwestycje przyciągają co innego.

Analiza zmian w systemie podatkowym UE

Podczas debaty na konferencji EEC Trends w Warszawie, Tomasz Rolewicz zaznaczył, że zmiany w systemie podatkowym Unii Europejskiej i jej poszczególnych krajów wpływają na atrakcyjność ulg podatkowych. Inwestorzy preferują te państwa, które oferują im granty, co z kolei ma negatywny wpływ na Polskę.

Ewolucja wsparcia inwestycyjnego

Rolewicz podkreślił, że mechanizmy wsparcia są zróżnicowane i ich znaczenie oraz atrakcyjność systemu wsparcia ulegają zmianom. W Polsce inwestorzy mieli do dyspozycji grant finansowy do 10% wartości inwestycji oraz zwolnienia podatkowe sięgające do 30%.

Konkurencja systemów podatkowych

Według Rolewicza, wiele krajów wokół Polski zmienia podejście do wsparcia inwestycji, przechodząc z systemów opartych na zwolnieniach podatkowych na granty. Tendencja ta jest związana z konkurencją między krajami, które starają się przyciągnąć inwestorów.

Zmiany w Unii Europejskiej

Wprowadzone zmiany podatkowe w UE nakazują nadpłacanie różnicy w podatkach w kraju, gdzie firma inwestuje, w kraju, w którym ma swoją siedzibę. Z tego powodu wsparcie w formie ulg podatkowych jest coraz mniej atrakcyjne dla inwestorów, którzy preferują systemy gwarantujące wsparcie w postaci grantów.

Wyrównywanie się systemów wsparcia

Paweł Jarski wskazał na tendencję wyrównywania się systemów wsparcia inwestycji w ramach Unii Europejskiej, co odróżnia ją od rynku amerykańskiego, gdzie poszczególne stany konkurują o nowych inwestorów.

Dostępność instrumentów finansowych w Polsce

Według Jarskiego w Polsce można już korzystać z większości instrumentów finansowych dostępnych w krajach Europy Zachodniej czy USA.

Podsumowanie

Analiza zmian w systemie podatkowym Unii Europejskiej i poszczególnych krajów pokazuje, że kraje zmieniają swoje systemy wsparcia inwestycji, przechodząc z ulg podatkowych na granty. W rezultacie systemy wsparcia inwestycji stają się mniej atrakcyjne dla inwestorów, co negatywnie wpływa na Polskę.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Zmiany w systemie podatkowym Unii Europejskiej i poszczególnych krajów sprawiają, że ulgi podatkowe tracą na atrakcyjności dla inwestorów, którzy wolą kraje oferujące im granty. W Polsce przez lata inwestorzy mieli do wyboru grant finansowy do 10% wartości inwestycji i zwolnienia podatkowe do 30%, ale teraz system wsparcia ulega zmianie. Wprowadzone w UE zmiany podatkowe sprawiają, że ulgi podatkowe stają się mniej atrakcyjne, a inwestorzy wolą systemy gwarantujące wsparcie w postaci grantów. W Unii Europejskiej systemy wsparcia zaczynają się wyrównywać, a w Polsce można już korzystać z większości instrumentów finansowych dostępnych w krajach Europy Zachodniej czy USA.
1. Które zmiany odbierają atrakcyjność ulgom podatkowym?
Zmiany w systemie podatkowym Unii Europejskiej i poszczególnych jej krajów.

2. Co oferują inwestorom preferowane przez nich państwa?
Granty.

3. Jakie wsparcie mieli do wyboru inwestorzy w Polsce przez lata?
Grant finansowy do 10 proc. wartości inwestycji oraz zwolnienia podatkowe sięgające do 30 proc.

4. Dlaczego systemy podatkowe zaczęły konkurować ze sobą?
Każdy kraj chce przyciągnąć inwestorów.

5. Co powoduje, że wsparcie w postaci ulg podatkowych stało się nieatrakcyjne?
Zmiany podatkowe w Unii Europejskiej oraz przechodzenie innych krajów na wsparcie w postaci grantów.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.