Trwa awantura o węgiel. Kopalnie Polaków zaniżały ceny?

Analiza: Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla (PIGSW) vs. Polska Grupa Górnicza (PGG) – walka o konkurencję

Ocena PIGSW – antykonkurencyjne praktyki PGG

W swoim zawiadomieniu Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla wskazuje na antykonkurencyjne praktyki stosowane przez Polską Grupę Górniczą. Według PIGSW, od 2022 roku PGG konsekwentnie działał na szkodę konkurencji poprzez obniżanie cen węgla poniżej kosztów produkcji oraz odmowę dostaw. Izba wnosi o wydanie decyzji nakazującej wycofanie się spółki z tego rodzaju praktyk.

Stanowisko PGG – zarzuty są bezpodstawne

W odpowiedzi, Polska Grupa Górnicza odrzuca zarzuty PIGSW jako bezpodstawne. Twierdzi, że prowadzi swoją politykę sprzedaży zgodnie z aktualnymi trendami cen europejskiego indeksu CIF ARA. Spółka zaznacza, że nie sprzedaje węgla poniżej kosztów produkcji, a obniżki cen wynikają z trudnych warunków na rynku oraz nadpodaży węgla wynikającej z importu surowca do Polski.

Rozłąka i groźby

Obie strony wyrażają zdecydowaną postawę w tej kwestii, PIGSW grozi pozwem przeciwko Polskiej Grupie Górniczej, natomiast PGG wezwał PIGSW do zaprzestania oszczerstw i insynuacji. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii pozostaje w rękach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeczytaj więcej na wnp.pl:
– Najlepsza polska kopalnia odbudowała moce i idzie po swoje
– Jedna spółka wydobyła w miesiąc więcej węgla niż Polska w rok
– Nowe mocarstwo rośnie na węglu. Wydobycie będzie coraz większe

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Sprzedawcy węgla złożyli skargę na Polską Grupę Górniczą (PGG) do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarzucają, że firma stosuje antykonkurencyjne praktyki i zaniża ceny węgla, co przeciwdziała konkurencji na rynku. Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla wniosła o wydanie decyzji zabezpieczającej przeciwko PGG i usunięcie skutków ich działań. PGG zaprzeczyła oskarżeniom i stwierdziła, że ich ceny są dostosowane do trendów cenowych europejskiego indeksu CIF ARA. Grożą skierowaniem powództwa o naruszenie dóbr osobistych wobec Izby Gospodarczej.
1. Kto złożył zawiadomienie do UOKiK dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Polską Grupę Górniczą?
– Zawiadomienie złożyła Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla (PIGSW) w oparciu o art. 86 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Jakie praktyki antykonkurencyjne zarzuca PIGSW Polskiej Grupie Górniczej?
– PIGSW zarzuca PGG stosowanie cen poniżej kosztów produkcji oraz odmowę dostaw węgla, które przeciwdziałają ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na rynku węgla opałowego.

3. Jakie jest stanowisko Polskiej Grupy Górniczej w odpowiedzi na zarzuty PIGSW?
– PGG podkreśla, że nie sprzedaje węgla opałowego poniżej kosztów produkcji, a według nich zarzuty PIGSW są bezpodstawne. Stwierdzają również, że nieuczciwe wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku nie jest prawdziwe, ponieważ spółka nie posiada takiej pozycji, musi dostosowywać się do aktualnych trendów cenowych europejskiego indeksu CIF ARA oraz uwzględniać import surowca do Polski.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.