Internet odgrywa ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Każdy wpis, komentarz czy opinia mogą znacząco […]