Ruszyła budowa fabryki Intel w okolicach Wrocławia!

Analiza inwestycji Intela pod Wrocławiem

W dniu pierwszego września Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wysłaniu prenotyfikacji dotyczącej zamiaru udzielenia pomocy publicznej firmie Intel, w związku z planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem.

Planowana inwestycja

Według informacji podanych przez Intel w czerwcu 2023 roku, firma chce zainwestować 4,6 mld dol. w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja ma pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy w firmie. Jest to jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce.

Procedura udzielenia pomocy publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że zgodnie z procedurą zawartą w Krajowych Ramach, Intel złożył do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAiH) informację o projekcie utworzenia zintegrowanego zakładu produkcyjnego półprzewodników. Następnym krokiem będzie wniosek o udzielenie pomocy publicznej, który zostanie przekazany do opinii właściwych ministrów oraz Prezesa UOKiK.

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Intela poinformował, że pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub po upływie ustalonego terminu. Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało, że w takim postępowaniu Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy.

Inwestycja za ok. 4,6 mld dolarów pod Wrocławiem

Intel to amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ, która wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Obecnie zatrudnia globalnie ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej – ok. 10 tys. pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, planowana inwestycja Intela pod Wrocławiem jest istotnym wydarzeniem dla biznesu w Polsce, zważywszy na rozmiar inwestycji, liczbę planowanych miejsc pracy oraz wpływ na rozwój technologiczny w regionie.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Wysłaliśmy do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielenia pomocy publicznej firmie Intel związanej z planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja ta ma na celu utworzenie 2 tys. miejsc pracy w firmie. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że Intel złożył informację o projekcie PAiH i następnie złoży wniosek o udzielenie pomocy publicznej. Jeśli wszystko zostanie zaakceptowane, Minister Cyfryzacji skieruje wniosek o podjęcie uchwały do Rady Ministrów w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy. Pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem zezwolenia przez Komisję Europejską. Proces prenotyfikacji pozwoli na lepsze przygotowanie wniosku o notyfikację i skrócenie czasu samej notyfikacji pomocy. Inwestycja ta ma na celu rozwój technologii półprzewodników, a firma Intel zamierza zainwestować około 4,6 mld dolarów w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników. Intel jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie i zatrudnia ponad 121 tys. osób globalnie.
1. Kto złożył prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielenia pomocy publicznej firmie Intel?
Ministerstwo Cyfryzacji złożyło prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielenia pomocy publicznej firmie Intel.

2. Jaką kwotę planuje zainwestować firma Intel w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w Polsce?
Firma Intel planuje zainwestować 4,6 miliarda dolarów w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w Polsce.

3. Jakie korzyści ma przynieść inwestycja Intela w Polsce?
Inwestycja Intela ma pozwolić na utworzenie 2 tysięcy miejsc pracy w firmie na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej.

4. Czym jest procedura prenotyfikacyjna?
Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym przypadku dla firmy Intel.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.