Rekordowy rok leasingu!

Analiza branży leasingowej w Polsce w 2023 roku

Wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w Polsce osiągnęła rekordowe 102 mld 514 mln zł w 2023 roku, co oznacza wzrost o 16,3 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Branża leasingowa w Polsce jest optymistycznie nastawiona na rok 2024, spodziewając się także ożywienia rynku leasingu wraz z prognozowanym wzrostem gospodarczym.

Popularność leasingu w Polsce wśród przedsiębiorców jest wyraźnie zauważalna na tle innych krajów Unii Europejskiej. Najczęściej z usług leasingowych korzystają małe firmy, które najczęściej biorą w leasing samochody osobowe oraz małe auta dostawcze.

Wartość aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych przekroczyła 200 mld zł, co wskazuje na rosnące znaczenie leasingu w polskiej gospodarce.

Największym obszarem działalności dla polskiej branży leasingowej jest finansowanie pojazdów lekkich, które stanowią aż 48,9 proc. całego rynku. Maszyny i inne urządzenia stanowią około 24,4 proc., natomiast inne transakcje (razem z nieruchomościami) to blisko 5 proc.

Widać także, że największą grupę odbiorców produktów leasingowych stanowią małe i mikrofirmy, co jest zgodne z trendami obserwowanymi na rynkach zasadniczo wolnego.

Prognozy na rok 2024 obejmują spodziewane dalsze wzrosty w sektorze leasingowym. Jednakże pojawiły się także obawy związane z ograniczeniami finansowania, szczególnie dla rolników i jednoosobowych działalności gospodarczych. Branża oczekuje także zmian systemowych i pełnej cyfryzacji, które mogłyby umocnić jej pozycję na rynku.

Branża leasingowa w Polsce odniosła sukces w roku 2023, jednakże patrząc w przyszłość, kluczowe będą zmiany systemowe i cyfryzacja w kontekście rzeczywistych potrzeb i oczekiwań wzrostowych gospodarki.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Rok 2023 przyniósł rekordowe 102 mld zł inwestycji sfinansowanych leasingiem, co oznacza wzrost o 16,3 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Największy wzrost odnotowano w finansowaniu pojazdów lekkich, zwłaszcza samochodów osobowych i małych aut dostawczych. Mikrofirmy stanowiły największą grupę klientów, a leasingiem najczęściej finansowano pojazdy lekkie oraz maszyny rolnicze i budowlane. W 2024 roku branża leasingowa spodziewa się zmian, które mogą zarówno przynieść pozytywne efekty, jak i negatywne konsekwencje. Liczymy też na zmniejszenie cen finansowanych środków trwałych i zwiększenie dostępności leasingu i pożyczek inwestycyjnych. Naszym celem jest także cyfryzacja leasingu i uznanie go za formę wspierającą absorpcję środków unijnych we wszystkich programach unijnych.
1. Jaką wartość osiągnęły inwestycje sfinansowane leasingiem w 2023 roku?
W 2023 roku inwestycje sfinansowane leasingiem osiągnęły wartość 102 mld 514 mln zł, co było rekordem i oznaczało wzrost o 16,3 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

2. Jakie są najczęstsze formy inwestycji sfinansowanych leasingiem w Polsce?
Najczęściej korzystają z niego małe firmy, które biorą w leasing przede wszystkim samochody osobowe i małe auta dostawcze.

3. Co mieli na celu eksperci z branży leasingowej?
Eksperci z branży leasingowej mieli na celu osiągnięcie pozytywnego przełomu w 2024 roku dzięki dopuszczeniu formy dokumentowej jako równoprawnej podczas zawierania umowy leasingu i cyfryzacji leasingu.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.