„Poszukiwali diamentów, znaleźli złoża złota”

Analiza: Odkrycie złóż złota w Jakucji

W dniu 10 stycznia 2023 roku spółka zależna rosyjskiego potentata w produkcji diamentów Alrosy ogłosiła odkrycie w Jakucji dwóch złóż złota. To wyjątkowe znalezisko, ponieważ pierwotnym celem geologów było znalezienie złoża diamentów.

Głównym zajęciem firmy Almazy Anabara (spółki zależnej Alrosy) jest wydobycie diamentów, badania geologiczne i wydobycie powiązanych metali szlachetnych. Zaskakujące odkrycie złóż złota jest więc wartym zanotowania wydarzeniem.

Odkrycie złóż złota

Pracownicy spółki poszukiwali diamentów, jednak zamiast cennych kamieni, natrafili oni na dwa duże złoża złota. JSC Almazy Anabara poinformowała, że zidentyfikowała i umieściła w bilansie państwa rezerwy złota w dwóch obszarach podziemnych w okręgu Olenekski w Jakucji.

Zasoby złota

Almazy Anabara pozostaje ostrożna co do ilości złota w nowo odkrytych złożach. Koncern mówi jedynie o dużych zasobach cennego metalu, szacując „wierzchnie” zasoby na mniej niż tonę. Dodatkowe badania są potrzebne, aby określić dokładne ilości złota. Niemniej jednak wydobycie zostało już uzasadnione ekonomicznie, co stanowi obiecującą wiadomość.

Perspektywy dla przyszłości

Znalezisko wywołało duże zainteresowanie niezależnych ekspertów, którzy potwierdzili odkrycie. Kolejnym etapem będzie dalsze badanie złoża w procesie jego zagospodarowania. Fakt, że odkrycie nastąpiło w terenie, który uznawano dotychczas za niezawierający złóż złota, wskazuje na możliwość istnienia jeszcze większych zasobów pod ziemią.

Podsumowanie

Odkrycie złóż złota w Jakucji jest wydarzeniem o znaczącym znaczeniu dla rosyjskiej gospodarki. Niespodziewane znalezisko w obszarze, który dotychczas nie kojarzono z występowaniem złota, może stać się punktem wyjścia do dalszych odkryć i pobudzić rozwój sektora wydobywczego.

Opracowanie własne na podstawie: wnp.pl

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Firma Almazy Anabar, spółka zależna od rosyjskiego potentata w produkcji diamentów Alrosy, ogłosiła, że odkryto dwa duże złoża złota w Jakucji. Geolodzy pierwotnie szukali diamentów, ale natrafili na złoto. Obecnie przeprowadzane są prace badawcze, a planowane jest uruchomienie złoża w 2025 roku. Złoża te zostały odkryte w terenie, o którym sądzono, że nie zawiera złóż złota, co oznacza, że pod ziemią mogą znajdować się jeszcze większe zasoby.
1. Co odkryła spółka zależna Alrosy w Jakucji?
– Odkryła dwa duże złoża złota, podczas gdy pierwotnym celem były złoża diamentów.

2. Jaka jest główna działalność firmy Almazy Anabara?
– Główną działalnością firmy Almazy Anabara jest wydobycie diamentów, badania geologiczne i wydobycie powiązanych metali szlachetnych.

3. Czy spółka określiła ilość złota znajdującego się w nowo odkrytych złożach?
– Koncern jest ostrożny w tej kwestii i mówi tylko o dużych zasobach cennego metalu. Określa „wierzchnie” zasoby na mniej niż tonę.

4. Kiedy planowane jest uruchomienie wydobycia złoża złota?
– Spółka planuje uruchomić wydobycie złoża w 2025 roku, po przeprowadzeniu dalszych badań i przygotowawczych prac.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.