„Police chce od Azotów ponad 5,8 mln euro więcej” – „Police domaga się od Azotów 5,8 mln euro więcej”

Analiza propozycji zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police

W dniu 6 lutego 2024 roku Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA otrzymała propozycję zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police. Według informacji podanych przez zarząd spółki, wykonawca projektu – Hyundai Engineering Co. – żąda dodatkowych 5 841 629 euro, co stanowi sumę odsetek za opóźnione płatności.

Zgodnie z treścią propozycji, w przypadku odrzucenia zmiany, generalny wykonawca żąda zapłaty kwoty 5 841 629 euro tytułem odsetek lub odszkodowania za naruszenie umowy w terminie 14 dni. Kontrakt EPC w formule „pod klucz” określa, że generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu.

Spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA podkreśliła, że wstrzymywanie płatności wynagrodzenia generalnego wykonawcy nastąpiło z powodu nieterminowej poprawy wad stwierdzonych w wykonanych pracach oraz zgodnie z warunkami Umowy EPC.

Celem projektu Polimery Police jest zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, co obejmuje produkcję propylenu metodą odwodornienia propanu („PDH”) oraz produkcję polipropylenu z propylenu.

Podjęcie decyzji

Spółka planuje gruntowną analizę propozycji zmiany umowy w świetle postanowień Umowy EPC oraz innych umów łączących Grupę Azoty Polyolefins z Generalnym Wykonawcą. Proces ten ma na celu weryfikację zasadności propozycji oraz uwzględnienie okoliczności faktycznych. Ta procedura będzie przeprowadzona zgodnie z przewidzianymi w umowie procedurami.

Podsumowanie

Propozycja zmiany umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police jest poważnym krokiem w procesie budowy kompleksu petrochemicznego. Decyzja Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA będzie musiała uwzględnić nie tylko strony umowy, ale także interesy całego przedsięwzięcia.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Otrzymałem propozycję zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police. Wykonawca projektu, Hyundai Engineering Co., chce dodatkowo 6 mln euro. Propozycja zmiany dotyczy podwyższenia wynagrodzenia o kwotę 5 841 629 euro, ze względu na opóźnione płatności kamieni milowych. Postanowienia Umowy EPC będą przeanalizowane pod kątem zasadności zmiany. Projekt Polimery Police ma na celu zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którym znajdą się instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu.
1. Kiedy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne otrzymała kolejną propozycję zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police?
Odpowiedź: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA otrzymała propozycję zmiany 6 lutego 2024 roku.

2. Jaka jest kwota więcej, którą chce Hyundai Engineering Co. za realizację projektu Polimery Police?
Odpowiedź: Generalny Wykonawca – Hyundai Engineering Co. chce blisko 6 mln euro więcej, konkretniej kwotę 5 841 629 euro.

3. Co wchodzi w zakres projektu Polimery Police?
Odpowiedź: Celem projektu Polimery Police jest zbudowanie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wejdą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu z propylenu.

4. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu zgodnie z kontraktem EPC w formule „pod klucz”?
Odpowiedź: Zgodnie z kontraktem EPC w formule „pod klucz”, generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.