„Poland cannot cut 90% of CO2 emissions by 2040”

Analiza planu redukcji emisji CO2 do 2040 roku

Komisja Europejska zrobiła ruch, prezentując propozycję redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku, co wywołało szeroką dyskusję na temat wykonalności tego celu. Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Krzysztofa Bolesty, realizacja tego celu dotknie różne sektory gospodarki, takie jak rolnictwo, budownictwo, transport oraz branże energochłonne. Paraliżującym elementem tej propozycji jest nieokreślenie z Komisji skąd wziąć potrzebne 1,5 biliona euro na działania proklimatyczne.

Słaby mandat polityczny obecnej Komisji Europejskiej

W mojej ocenie, Komisja Europejska wydaje się mieć słaby mandat polityczny do proponowania tak radykalnych celów, a nowa KE zostanie wybrana zanim opublikuje wnioski legislacyjne. Polska, która obejmie prezydencję w UE w 2025 roku, ma możliwość wywarcia wpływu na kształtowanie polityki klimatycznej.

Neutralność technologiczna jako wyzwanie

Propozycje Komisji dotyczące mocnego nacisku na odnawialne źródła energii, z marginalizacją energii jądrowej, wywołały dyskusję na temat neutralności technologicznej. Większość sektorów gospodarki będzie musiała zmierzyć się z koniecznością przystosowania się do nowych wymogów, co stanowi dużą przeszkodę dla Polski, która nie jest jeszcze gotowa na dodatkowe obciążenia.

Gigantyczne koszty i brak źródeł finansowania

KE podaje, że działania proklimatyczne w latach 2031-2050 będą kosztować ok. 1,5 biliona euro, jednak nie wskazano źródeł finansowania tych działań. Ten aspekt będzie jednym z kluczowych tematów podczas kolejnych rozmów na temat propozycji redukcji emisji CO2.

Wnioski i wyzwania

Propozycje Komisji Europejskiej skupiają się na radykalnych celach redukcji emisji CO2, stawiając pod znakiem zapytania wykonalność tych działań oraz ich finansowanie. Wyzwania związane z adaptacją całej gospodarki do nowych wymogów klimatycznych są ogromne, a każdy sektor będzie musiał zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Jedyną pewną rzeczą jest to, że temat walki ze zmianami klimatu będzie nadal stanowił ważny element kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Nowy Parlament będzie miał za zadanie zdecydować, w jaki sposób podchodzić do propozycji KE i jak znaleźć balans między osiągalnością celów a realnymi możliwościami gospodarki.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

Propozycja KE dotycząca redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku wywołała wiele kontrowersji. Komisja Europejska jest zobligowana do przedstawienia takiej propozycji, ale nie jest to wiążąca decyzja. Obecna KE kończy prace przed najbliższymi wakacjami, więc ewentualne legislacyjne projekty będą proponowane przez nową KE. Koszty proklimatycznych działań w latach 2031-2050 szacowane są na ok. 1,5 biliona euro. KE nie wskazała, skąd te pieniądze pochodzą. Propozycje KE dotyczące redukcji emisji CO2 będą ważnym tematem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Obecna KE ma słaby mandat polityczny, dlatego możliwe, że nowa KE będzie wybrana, zanim zostaną podjęte konkretne działania. W przypadku Polski, osiągnięcie tego celu nie jest możliwe, a nowe zobowiązania w tej sprawie będą sporne. KE kładzie nacisk na odnawialne źródła energii, marginalizując energię jądrową. Neutralność technologiczna jest konieczna, ale grupa antyatomowych państw może to zakłócić. KE proponuje również węglowy podatek graniczny, który ma zachęcić inne kraje do wprowadzenia klimatycznych rozwiązań. Całkowity koszt osiągnięcia celów klimatycznych będzie ogromny, a trudności związane z ich realizacją dotkną różne sektory gospodarki. Mimo to, dezindustrializacja nie grozi. Propozycje KE będą ważnym tematem kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a ich akceptacja będzie zależała od opinii społeczeństwa oraz nowego Parlamentu Europejskiego.
1. Jakie sektory gospodarki będą dotknięte redukcją emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku?
– Rolnictwo, budownictwo, transport, branże energochłonne.

2. Dlaczego energetyka jest uważana za paradoksalnie najmniejszy problem?
– Ponieważ w energetyce istnieją technologie i inwestycje.

3. Czy propozycje Komisji Europejskiej dotyczące redukcji emisji CO2 będą ważnym obiektem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego?
– Tak, propozycje KE będą ważnym tematem kampanii wyborczej.

4. Czy cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku jest realny dla Polski?
– Nie jest sensu o tym rozmawiać ponieważ Polska nie jest gotowa na dodatkowe obciążenia.

5. Czy energia jądrowa jest traktowana w propozycjach KE jako ważne źródło energii?
– KE stawia na neutralność technologiczną, dlatego państwa członkowskie mają pełną swobodę wykorzystywania technologii nisko- i zeroemisyjnych, włączając w to energię jądrową.

6. Czy podatek CBAM (węglowy podatek graniczny) jest porażką UE?
– Nie, to jest konieczne narzędzie w polityce klimatycznej, w celu egzekwowania przestrzegania zasad.

7. Skąd KE ma zamiar wziąć około 1,5 biliona euro na działania proklimatyczne w latach 2031-2050?
– KE nie wskazała źródeł finansowania tych działań.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.