„Gigant farb pokazał świetne wyniki finansowe”

Analiza wyników finansowych holenderskiego AkzoNobel

W skali globalnej, AkzoNobel odnotowało znaczący wzrost przychodów oraz zysków. Dyrektor generalny, Greg Poux-Guillaume, wyraził zadowolenie z wyników finansowych w ubiegłym roku, przy czym wskazał na poprawę wolumenów oraz stabilność cen. Warto również zauważyć, że firma skutecznie przeciwdziałała inflacji i niekorzystnym efektom walutowym, osiągając wyznaczone cele.

Wzrost przychodów w walutach stałych oraz zysków operacyjnych

W ubiegłym roku AkzoNobel odnotowało wzrost przychodów w walutach stałych o 5 proc., co stanowiło niespełna 10,69 mld euro. Zysk operacyjny również wzrósł, osiągając kwotę 1 029 mln euro, co oznacza znaczący postęp w porównaniu do roku poprzedniego. Ważnym wskaźnikiem jest również spadek wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA (zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i amortyzacją) z 3,8 proc. na 2,7 proc.

Prognozy na przyszły rok

Perspektywy na nadchodzący rok są obiecujące dla AkzoNobel. Firma spodziewa się zwiększenia przychodów, wzrostu marży oraz zysków. Planowane jest osiągnięcie skorygowanego zysku EBITDA w wysokości od 1,5 do 1,65 mld euro w 2024 roku, opartego na obecnym klimacie rynkowym. Dodatkowo, AkzoNobel ma na celu osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na poziomie około 2,3 do końca 2024 roku.

Podsumowując, AkzoNobel osiągnęło imponujące wyniki finansowe w ubiegłym roku, a prognozy na kolejne miesiące są równie obiecujące. Wzrost przychodów, zysków operacyjnych oraz spadek wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA przynoszą optymizm inwestorom oraz potwierdzają przewagi konkurencyjne firmy na rynku farb i lakierów.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

W roku 2023 firma AkzoNobel poprawiła swoje wyniki finansowe. Przychody w walutach stałych wzrosły o 5 proc., a zysk operacyjny wzrósł do 1 029 mln euro. Spółka planuje dalszy wzrost przychodów, marży i zysków, oraz osiągnięcie skorygowanego zysku EBITDA w wysokości od 1,5 do 1,65 mld euro w 2024 r. AkzoNobel jest drugim co do wielkości producentem farb i lakierów na świecie.
Jakie są wyniki finansowe holenderskiej firmy AkzoNobel za ubiegły rok?
Wyniki finansowe za ubiegły rok są lepsze niż w poprzednich 12 miesiącach. Firma wyraźnie poprawiła swoje wyniki.

Jakie są plany firmy AkzoNobel na przyszły rok?
Firma oczekuje zwiększenia przychodów i wzrostu marży i zysków. Ich celem jest osiągnięcie skorygowanego zysku EBITDA w wysokości od 1,5 do 1,65 mld euro w 2024 r. oraz osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na poziomie około 2,3 do końca 2024 roku.

Jakie są przychody w walutach stałych firmy AkzoNobel?
Przychody w walutach stałych wzrosły o 5 proc. (raportowane przychody -2 proc.). Wyniosły one niespełna 10,69 mld euro.

W jakiej liczbie operacyjny wzorósł zysk AkzoNobel?
Zysk operacyjny wzrósł do 1 029 mln euro, a rok wcześniej było to 708 mln euro.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.