Frankowe kredyty zniszczyły zyski mBanku.

Analiza wyników mBanku

W IV kwartale 2023 r. mBank odnotował stratę w wysokości 20,3 mln zł, w przeciwieństwie do zysku na poziomie 834,5 mln zł rok wcześniej. Dla banku było to efektem poniesionych kosztów prawnych związanych z kredytami walutowymi.

Najwyższy poziom przychodów w historii mBanku

Prezes mBanku, Cezary Stypułkowski zwraca uwagę na historyczny poziom przychodów osiągniętych w 2023 roku, wynoszący 10,802 md zł, co świadczy o wzroście o niemal 17 proc. w porównaniu do roku 2022. Również wynik odsetkowy osiągnął najwyższy w historii wartość niemal 8,9 mld zł.

Koszty ryzyka prawego a kredyty frankowe

Na 31 grudnia 2023 roku bank odnotował duże koszty związane z ryzykiem prawnym, wynoszące 4,9 mld zł, spowodowane pozewmi indywidualnymi dotyczącymi kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF. Wiceprezes mBanku, Marek Lusztyn, wyraził nadzieję na spadek tych kosztów w 2024 roku.

Marek Lusztyn podkreśla również utrzymanie się względnie wysokiego tempa ugód, których na koniec 2023 roku było 13,3 tys. Teraz jest ponad 14 tys., co przyniosło korzyści w postaci mniejszej liczby spraw sądowych.

Wniosek

Mimo straty w IV kwartale 2023 roku, mBank odnotował znaczący wzrost przychodów w historii banku, co świadczy o dobrej kondycji finansowej institucji. Wyzwaniami dla banku pozostają jednak koszty ryzyka prawego i różnego rodzaju regulacje prawne. Jednakże, zarząd banku wykazuje optymizm co do poprawy tych wskaźników w przyszłości.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

W IV kwartale 2023 roku nasz bank, mBank, odnotował stratę w wysokości 20,3 mln zł, głównie z powodu kosztów prawnych związanych z kredytami walutowymi. Jednakże, prezes Cezary Stypułkowski podkreślał, że przychody w 2023 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii banku. Zakładamy, że w 2024 roku koszty ryzyka na kredyty frankowe będą niższe. Nasz bank stara się utrzymać względnie wysokie tempo ugód i zauważamy potrzebę uporządkowania regulacji prawnych wokół kredytów hipotecznych. Pomimo trudności, mBank nadal pozostaje czołowym uniwersalnym bankiem komercyjnym w Polsce, z głównym udziałowcem Commerzbankiem. Nasze aktywa wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 roku.
1. Jaką stratę osiągnął mBank w IV kwartale 2023 roku?
– Strata mBanku w IV kwartale 2023 r. wyniosła 20,3 mln zł.

2. Jakie były przychody mBanku w 2023 roku?
– Przychody mBanku w 2023 roku wyniosły 10,802 mld zł.

3. Co zauważa prezes mBanku, Cezary Stypułkowski, w odniesieniu do wyników banku w 2023 roku?
– Prezes mBanku Cezary Stypułkowski zwraca uwagę na najwyższy w historii poziom przychodów w 2023 roku.

4. Jak duża była liczba ugód na koniec 2023 roku?
– Na koniec 2023 roku liczba ugód wynosiła 13,3 tysiąca.

5. Jaki jest wskaźnik koszty/dochody mBanku?
– Wskaźnik koszty/dochody mBanku wynosi 28,5 proc.

6. Jaką liczbę sprzedał mBank akcji na koniec 2023 roku?
– Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 roku.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.