Dostawca gazu dla Orlenu notuje spektakularny spadek zysków.

Analiza wyników finansowych Equinor

W czwartym kwartale 2023 roku zysk netto norweskiego koncernu naftowo-gazowego Equinor zmniejszył się trzykrotnie w porównaniu do zysku z poprzedniego roku. Pomimo tego wynik przekroczył oczekiwania ekspertów.

Analiza wyników finansowych

Zysk netto spółki Equinor w okresie październik-grudzień wyniósł 2,608 mld dol. w porównaniu do 7,897 mld dol. z poprzedniego roku. Skorygowane zyski spadły do 8,68 mld dol. z 17,01 mld dol. Przychody Equinor również spadły o 15 proc. do 28,84 miliardów dol.

Produkcja i prognozy

Produkcja spółki w ostatnim kwartale wzrosła o 7 proc. – do 2,197 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Jednocześnie, średnia cena sprzedaży węglowodorów spadła o 6 proc. Na koniec 2023 roku wydobycie wzrosło o 2,1 proc. do 2,082 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, a cena spadła o 20 proc. Planuje się, że w 2024 roku spółka będzie wydobywać ropę i gaz na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Planowane wydatki

Equinor wypłaci kwartalną dywidendę w wysokości 0,35 dolara na akcję oraz ogłosiła program odkupu swoich akcji za kwotę 10-12 miliardów dolarów. Planuje się, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą około 14 miliardów dolarów, w porównaniu z 14,5 miliarda dolarów w 2023 roku.

Kluczowa pozycja Equinor

Norweska firma Equinor jest kluczowym producentem węglowodorów w Europie. Norweski gaz kupuje także polski Orlen, sprowadzany rurociągiem Baltic Pipe.

Analiza oczekiwanych zmian

W opublikowanym raporcie Equinor zapowiedział zwiększenie wydobycia gazu wodorowego, co jest związane z rosnącym zapotrzebowaniem na LNG.


Analiza wykazała, że mimo spadku zysków, Equinor pozostaje solidnym graczem na rynku europejskim, starając się dostosować swoją działalność do oczekiwań ekspertów i oczekiwań rynkowych. Pomimo obniżenia prognoz zarobków, firma inwestuje w rozwój i zwiększenie produkcji, co może mieć korzystny wpływ na jej pozycję w przyszłości. Trzeba jednak zachować ostrożność i monitorować działania Equinor ze względu na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie na rynku.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

W czwartym kwartale 2023 roku zysk netto norweskiego koncernu Equinor zmniejszył się aż trzykrotnie, ale mimo tego osiągnięty wynik okazał się lepszy od oczekiwań ekspertów. Zysk netto spadł do 2,608 mld dol., a skorygowane zyski wyniosły 8,68 mld dol. Przychody Equinor spadły o 15 proc. do 28,84 mld dol., a produkcja wzrosła o 7 proc. Analitycy spodziewali się dochodu netto w wysokości 2,46 mld dol., skorygowanego o 8,46 mld dol. Spółka planuje wypłacić kwartalną dywidendę w wysokości 0,35 dol. na akcję, a także ogłosiła program odkupu swoich akcji za kwotę 10-12 mld dol. Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne w 2024 roku wyniosą około 14 mld dol. Equinor jest kluczowym producentem węglowodorów w Europie.
Czy w 2023 roku Equinor wykazał zysk netto?
Tak, zysk netto spółki Equinor w okresie październik-grudzień wyniósł 2,608 mld dol.

O ile procent spadły przychody Equinor?
Przychody Equinor spadły o 15 proc. do 28,84 miliardów dolarów.

Jaki program ogłosiła spółka?
Equinor ogłosił dwuletni program odkupu swoich akcji za kwotę 10-12 miliardów dolarów, z czego 6 miliardów dolarów planuje wydać w 2024 roku.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.