Decydujące stopy procentowe w Polsce. Kluczowa decyzja RPP.

Analiza decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w lutym 2024 roku

Minęło już prawie dwa miesiące od lutego 2024 roku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja ta była zgodna z prognozami, które przewidywały powstrzymanie się RPP od ewentualnej zmiany nastawienia co najmniej do marca, kiedy poznamy najnowszą projekcję inflacji. Co oznacza ta decyzja dla kredytobiorców i oszczędzających?

Raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu opartych na stawce WIBOR 3M wzrosły, podczas gdy dla kredytobiorców, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M, nastąpił spadek raty. Oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych również zmniejszyło się, co było korzystne dla kredytobiorców. Jednakże, oprocentowanie lokat bankowych mocno spadło, a nawet najlepsze lokaty nie były w stanie pokonać inflacji, przynosząc realną stratę dla oszczędzających.

Perspektywa dla Polski została określona jako stabilna, ale istnieje zagrożenie spowodowane ostrą polityczną rywalizacją, która może zmniejszyć szanse na zwiększenie dyscypliny fiskalnej. Inflacja, mimo spadku, jest nadal daleka od celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) i może go nie osiągnąć nawet do końca 2025 roku.

Ogromnym czynnikiem wpływającym na inflację są kosztowne programy osłonowe, takie jak zerowy VAT na żywność i mrożenie cen energii, które obciążają budżet państwa. Warto także zauważyć, że decyzje rządu w sprawie tych programów mogą wpłynąć na inflację w przyszłości.

W związku z tym, dalsze działania fiskalne i gospodarcze rządu będą miały istotny wpływ na rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce i na dalsze kształtowanie inflacji. Wszystko wskazuje na to, że obecne tarcze zostaną przedłużone, co może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji w polskiej gospodarce.

Całkowite odmrożenie cen energii i powrót do poprzedniej stawki VAT na żywność mogą znacząco wpłynąć na wzrost inflacji. Projekt budżetu nowego rządu przewiduje również wyższy deficyt, który może zwiększyć presję popytową i przyczynić się do podwyższenia inflacji.

W rezultacie, przewidywanie inflacji w najbliższych latach jest obarczone ogromną niepewnością, a wprowadzenie dalszych programów osłonowych oraz decyzje rządu będą miały istotny wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poziom inflacji.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

W lutym 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inflacja spadła do 6,2 proc. w grudniu 2023 roku, głównie dzięki programom osłonowym utrzymanym przez cały 2023 rok. Spodziewamy się kolejnych spadków, ale powrót do założonego poziomu inflacji (2,5 proc.) może nastąpić pod koniec 2025 roku. Decyzja RPP oznacza, że część kredytobiorców z kredytami o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR 3M może zauważyć wzrost rat, podczas gdy kredytobiorcy opartych na stawce WIBOR 6M mogą spodziewać się spadku rat. Oprocentowanie lokat bankowych również spadło. Jednakże, lokaty nawet w najlepszym momencie nie pokonały inflacji, przynosząc realną stratę oszczędzającym. Inflacja gwałtownie spada, ale jest daleko od celu i może go nie osiągnąć nawet do 2025 roku. Programy osłonowe, takie jak zerowy VAT na żywność i mrożenie cen energii, pomogły zmniejszyć inflację, ale kosztowały budżet państwa znaczne wydatki. W związku z tym, część ekonomistów prognozuje brak zmian w poziomie stóp, i kontraktów terminowych FRA sugeruje spadek stawki WIBOR 3M w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Fitch zaalarmował, że ostra polityczna rywalizacja może zmniejszyć szanse na zwiększenie dyscypliny fiskalnej, co zagraża konkurencyjności Polski. Decyzje rządu w sprawie tarcz, wzrostu wynagrodzeń i dalszy wzrost PKB mogą podnieść ścieżkę inflacji.
1. Jaka jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w lutym 2024 roku w sprawie stóp procentowych?
RPP zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

2. Co oznacza decyzja RPP dla kredytobiorców i oszczędzających?
Dla kredytobiorców oznacza to wzrost rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu opartych na stawce WIBOR 3M, a dla oszczędzających spadek oprocentowania lokat bankowych.

3. Jakie średnie oprocentowanie miały lokaty w grudniu 2023 roku?
W grudniu 2023 roku lokaty miały średnie oprocentowanie wynoszące 4,41 proc.

4. Jaką inflację odnotował GUS w grudniu 2023 roku?
W grudniu 2023 roku GUS odnotował inflację na poziomie 6,2 proc.

5. Jaki wpływ na inflację mają przedłużane tarcze?
Przedłużane tarcze, takie jak zerowy VAT na żywność i mrożenie cen energii, obniżają inflację o kilka punktów procentowych.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.