ArcelorMittal w tarapatach. Wyniki spadły.

Analiza wyników finansowych giganta hutniczego ArcelorMittal

Wyniki finansowe za ubiegły rok

Właściciel także polskich hut nie zachwycił.

W innym artykule przeczytałem/-am, że gigant hutniczy ArcelorMittal opublikował swoje wyniki finansowe za ubiegły rok. W artykule czytamy, że Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal, podsumował sytuację spółki, mówiąc o korzyściach wynikających z wprowadzonych ulepszeń strukturalnych. Mimo trudniejszego środowiska operacyjnego, rentowność spółki na tonę jest solidna i przekracza długoterminowe średnie.

Jakie rezultaty osiągnęła firma?

Artykuł podaje, że ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła 68,275 mld dol., podczas gdy rok wcześniej było to ponad 79,84 mld dol. Zysk operacyjny spółki wyniósł 2,34 mld dol., wobec 10,27 mld rok wcześniej. Strata operacyjna w ostatnim kwartale wyniosła 1,9 miliarda dolarów. Strata netto w okresie październik-grudzień 2023 r. wyniosła 2,97 mld dol., a w sumie ubiegłoroczny zysk netto spadł do 919 mln dol. w porównaniu z 9,3 mld dol. w 2022 roku.

Spadek wyników finansowych

Spadek rocznych wyników finansowych spółka tłumaczy spadkiem ceny sprzedaży metalu o 13,5 proc., odpisami aktualizującymi oraz sprzedażą kazachskich przedsiębiorstw. Capex (nakłady inwestycyjne) w 2023 roku wyniósł 4,6 mld dol., co mieści się w ogłoszonym wcześniej prognozach.

Planowane inwestycje

W 2024 roku firma przewiduje inwestycje na kwotę 4,5-5 mld dol. Spółka ograniczyła produkcję stali o 1,5 proc. do 58,1 mln ton, a produkcja rudy żelaza spadła o 9 proc., do 26,4 mln ton. ArcelorMittal posiada zakłady w Polsce i na całym świecie.

Podsumowanie

W świetle opublikowanych wyników finansowych, spółka ArcelorMittal przeżywa trudności, ale planuje kontynuację inwestycji w nadchodzących latach, co może pomóc w poprawie sytuacji.

Dwa słowa – szybkie podsumowanie

W ubiegłym roku firma ArcelorMittal osiągnęła spadek sprzedaży o 68,275 mld dol., a zysk operacyjny wyniósł 2,34 mld dol. Strata operacyjna w ostatnim kwartale wyniosła 1,9 miliarda dolarów. Wynik netto spadł do 919 mln dol. w porównaniu z 9,3 mld dol. w 2022 roku. Spółka tłumaczy spadek wyników finansowych m.in. spadkiem ceny sprzedaży metalu o 13,5 proc. oraz odpisami aktualizującymi. Nakłady inwestycyjne w 2023 roku wyniosły 4,6 mld dol., a w 2024 roku firma przewiduje inwestycje na kwotę 4,5-5 mld dol. Produkcja stali została ograniczona o 1,5 proc. do 58,1 mln ton, a produkcja rudy żelaza spadła o 9 proc. Spółka posiada zakłady również w Polsce.
Q: Kto opublikował wyniki finansowe za ubiegły rok?
A: ArcelorMittal

Q: Jakie były przyczyny spadku wyników finansowych spółki?
A: Spadek ceny sprzedaży metalu o 13,5 proc., odpisy aktualizujące oraz sprzedaż kazachskich przedsiębiorstw.

Q: Ile wyniósł ubiegłoroczny zysk netto spółki?
A: 919 mln dol. w porównaniu z 9,3 mld dol. w 2022 roku.

Q: Jakie inwestycje planuje firma na 2024 rok?
A: Firma przewiduje inwestycje na kwotę 4,5-5 mld dol.

Q: O ile ograniczyła produkcję stali spółka ArcelorMittal w 2023 roku?
A: O 1,5 proc. do 58,1 mln ton.

Autor

  • Marek Nowakowski

    Ekspert ds. Inwestycji i Giełdy, autor wielu bestsellerowych książek na ten temat.